【2014 GPL 超級聯賽】GPL 2013 夏季賽 6/30 #56~#58 賽事資訊

 

Garena 線上直播頻道 :『點我進入
 
GPL 超級聯賽官網點我進入
 
 
 場次:  時間:  對戰組合:
 #56  PM 07:00  KLH vs. ahq
 #57  PM 08:00  SF5 vs. TPA
 #58  PM 09:00  TPA vs. MLE

 

GPL 2013 夏季賽 #56 KLH(吉隆坡獵人)   vs. ahq(ahq E-SPORTS CLUB) 

禁用角色 

 藍方:KLH  紫方:ahq
 伊莉絲  雷茲
 逆命  杰西
 古拉格斯  瑟雷西

雙方選角

 藍方:KLH  紫方:ahq
 嘉文四世  凱能
 劫  艾希
 藍寶  露璐
 汎  李星
 索娜  藍寶

 

獲勝隊伍:ahq(ahq E-SPORTS CLUB)

 

GPL 2013 夏季賽 #57 SF5(西貢新奇5) vs. TPA(AZUBU 台北暗殺星) 

禁用角色 

 藍方:SF5  紫方:TPA
 劫  伊莉絲
 逆命  李星
 瑟雷西  札克

雙方選角

 藍方:SF5  紫方:TPA
 杰西  慎
 嘉文四世  蒙多醫生
 凱特琳  奧莉安娜
 拉克絲  伊澤瑞爾
 露璐  努努

 

獲勝隊伍:TPA(AZUBU 台北暗殺星)  

 

GPL 2013 夏季賽 #58 TPA(AZUBU 台北暗殺星) vs. MLE(馬尼拉獵鷹) 

禁用角色 

 藍方:TPA  紫方:MLE
 伊莉絲  逆命
 嘉文四世  凱能
 瑟雷西  慎

雙方選角

 藍方:TPA  紫方:MLE
 劫  杰西
 拉姆斯  納瑟斯
 伊澤瑞爾  枷蘿
 雷茲  崔絲塔娜
 索娜  麗珊卓

 

獲勝隊伍:TPA(AZUBU 台北暗殺星) 

 

2013/06/30 - 17:52